LES

De conceptnota bis Duaal Leren vermeldt een aantal concrete doelstellingen voor het nieuwe duale stelsel van leren en werken, onder andere de regeling van trajectbegeleiding in zijn verschillende facetten.

Doelgroep

 • Begeleiders van leerlingen uit het BuSO, DBSO, Leertijd, TSO en BSO
 • Trajectbegeleiders leren en werken, BuSO
 • Mentoren op de werkvloer uit de bouwsector en werkgevers
 • Aanbieders van schoolaanvullende projecten (leerrecht, Brug, Ibal)
 • Leerlingbegeleiders en (vak)leerkrachten (bouw) uit TSO en BSO
 • CLB-medewerkers

Over

De conceptnota bis Duaal Leren vermeldt een aantal concrete doelstellingen voor het nieuwe duale stelsel van leren en werken, onder andere de regeling van trajectbegeleiding in zijn verschillende facetten.

Het Steunpunt Onderwijs van de provincie Limburg streeft binnen haar speerpuntwerking naar een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en naar een consensus tussen onderwijsbehoeften en de behoeften van het werkveld.

Met de steun van de Vlaamse Overheid wil de provincie Limburg samen met de Confederatie Bouw, een aantal leer-ervaar-stage (LES)-trajecten op de leer- en werkplek realiseren. Doel is om te komen tot een betere doorstroom van leerlingen uit het studiegebied bouw naar de bouwsector in de provincie Limburg.

Met dit project werken we aan

 • het versterken van kennis over de mogelijkheden van Duaal Leren en competentieontwikkeling op de school- en werkvloer, zowel vanuit het perspectief van de jongere en de school als onderneming
  • Detecteren van kritische succesfactoren die in het kader van het toekomstige Duaal Leren kunnen meegenomen worden om te komen tot succesvolle trajectbegeleiding van leer- en ervaarstages.
  • Trajectbegeleiders en begeleiders op de werkvloer worden via leer- en ervaarstages ondersteund in het aanscherpen van hun competenties.
 • een ge├»ntegreerde begeleiding in functie van een optimale interactie tussen lesplaats en werkplek
  • Samenwerking met het werkveld en met experten uit de bouwsector waarbij we streven naar een goede match tussen de werkcomponent en de visie van het onderwijs.
  • Het versterken van het netwerk bouwsector-onderwijs met mogelijke uitbreiding naar andere sectoren.

Publicaties

LES-eindrapport: opzet, verloop en aanbevelingen

LES-fiches: praktijkvoorbeelden

Presentatie Slotcaf├ę (LES-project 30 mei 2017)

Terug naar overzicht

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

oktober

z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31