A

AR
Augmented Reality – toegevoegde realiteit

Voegt extra informatie toe aan de realiteit, de computer voegt extra elementen toe aan een live, direct of indirect beeld van de werkelijkheid.

 

AI
Artificiële Intelligentie

Overkoepelende term van eender welke methode die een toestel van intelligentie voorziet.

 


B

Big data

Verwijst naar grootschalige analyse van enorme hoeveelheden gegevens, meestal in real time. Het gaat om een verzameling van gegevens die zo omvangrijk worden dat ze de menselijke intuïtie en het menselijke analysevermogen overstijgen en zelfs het vermogen van de klassieke informaticatools voor het beheer van databanken of informatie.

 

BIM
Building Information Modelling

Manier van (samen)werken in de bouwsector waarbij met behulp van digitale technologie (o.a. bouwinformatiemodellen) informatie gestructureerd beschreven, beheerd en uitgewisseld wordt tijdens de volledige levenscyclus van een project (van programmafase tot exploitatiefase). Bij BIM staan samenwerking en informatie-uitwisseling centraal met als basis een digitaal model, een virtuele representatie van een bouwwerk die geometrische weergaven en diverse andere informatie integreert.

Het gaat echter ook om een proces dat erin bestaat om een slim 3D-model te creëren en te gebruiken dat toelaat om de beste projectbeslissingen te nemen en deze ook te communiceren naar de verschillende betrokkenen. Tijdens het opmaken van het digitale model en in de loop van het volledige bouwproces worden er gegevens verzameld dankzij BIM. De verwerking van deze gegevens (afmetingen, materialen, technische karakteristieken, hoeveelheden ...), gekoppeld aan andere informatie zoals de kostprijs van de materialen of de uitvoeringstermijn, laat toe om de impact van wijzigingen aan een project beter in te schatten (termijnen, kostprijs, kwaliteit ...), de technische keuzes te optimaliseren en te anticiperen op uitvoeringsmoeilijkheden.

 

Blockchain

Een ingewikkelde manier van informatie uit te wisselen, die werkt als een soort kasboek software waarin alle transacties en balansen worden bijgehouden. Elke transacties wordt vastgelegd en verdwijnt nooit meer. De software wordt op meerdere plekken tegelijk ge-runt en de gegevens zijn openbaar. Als een soort web verbindt het systeem eenvoudige stukjes informatie met elkaar en deelt die met anderen door het uitgeven van sleutels. Blockchaintechnologie gaat een rol spelen in het hele bouwproces. Naast BIM en nieuwe technologieën, kunnen we binnen de bouw direct verbetering zien op het gebied van automatisering of de vermindering van administratieve en/of financiële processen.

 

BMS
Building Management System

Gebouwbeheersysteem dat toelaat alle aanwezige elektrische en mechanische uitrustingen van een gebouw, waaronder het ventilatiesysteem, het verwarmingssysteem, het verlichtingssysteem, de elektriciteitsvoorziening, de veiligheidssystemen of de brandbeveiligingssystemen, te controleren en op te volgen en te laten samenwerken.

 


C

Cloud Computing

Manier van werken en een manier om digitale toepassingen te gebruiken waarbij via het internet toepassingen, gegevens of hardware zijn gekoppeld in een “wolk van computers”.

 

Cobot

Een collaboratieve robot die naast en met mensen kan werken. Cobots zijn inzetbaar op verschillende plekken, in staat om uiteenlopende taken uit te voeren en hebben ingebouwde veiligheidsmaatregelen.

 

CRM
Customer Relationship Management

Een systeem voor klantrelatiebeheer. Je houdt alle klantgegevens en elke interactie bij in een centraal systeem, om zo relaties optimaal te onderhouden.

 


D

Deep Learning

AI- techniek gebruikt een complexe architectuur die het menselijke brein nabootst, waarbij een groot deel van de lagen verborgen zijn voor ons. Het neurale netwerk dat gebruikt wordt bij deep learning is als een black box: je kent de in- en output, maar de interne werking van het systeem is een mysterie.

 

Digitale tweeling – digital twin

Een intelligent, virtueel 3D-model van een fysiek object of toekomstig bouwproject, een virtuele kopie met heel wat data en informatie waar er allerhande gegevens aan gekoppeld kunnen worden en die bruikbaar zijn voor heel wat toepassingen. In de bouw is BIM een prachtige basis (zie BIM). Met deze data kan je het volledige bouwproces maar de hele levenscyclus van het object gaan beheersen.

 

DMS
Document Management Systems

Documentbeheer bestaat uit vele varianten, van relatief eenvoudige rekenbladen tot zeer gesofisticeerde systemen. Typisch is dat de documenten beheerd worden door middel van metadata, ‘data over data’. Denk aan beschrijvende kenmerken van een document zoals auteur, inhoud, datum, trefwoorden, status …

 

Drone

Een onbemand luchtvaartuig zonder piloot aan boord, ook wel bekend als UAV, wat staat voor ‘Unmanned Aerial Vehicile’. Drones kunnen onder meer uitgerust worden met camera’s die gewone of thermografische beelden maken.

 

3D-sturing

Technieken om machines te sturen met controlesignalen. Dat gebeurt met lasers, al dan niet gecorrigeerde gps—signalen of een totaalstation in nabijheid van de machine. Wordt vooral gebruikt op het gebied van grondverzet, terreinvoorbereiding en infrastructuurwerken.

 

3D-scanning

Beelden maken van een driedimensionale omgeving waarbij van elk vastgelegd punt ook de afstand tot de scanner wordt vastgelegd, met als resultaat  een driedimensionale puntenwolk. Met laserscans kan men zeer nauwkeurig driedimensionale metingen uitvoeren van de meest uiteenlopende objecten, kan bijvoorbeeld ook als basis van restauratiewerken gebruikt worden.

 

3D-printing

Laag na laag een driedimensionaal object opbouwen op basis van digitale tekeningen. 3D-printing kan met veelvoorkomende materialen zoals beton en hoeft ook niet beperkt te blijven tot relatief kleine objecten.

 


E

E-archivering

Eenvoudig documenten digitaal opslaan, opzoeken en ophalen. Een elektronisch archief heeft in België dezelfde wettelijke status als een papieren versie.

 

E-commerce

Een webwinkel

 

E-mail

Digitaal, elektronisch postverkeer, e-mails hebben tegenwoordig in België dezelfde juridische waarde kunnen hebben als papieren documenten.

 

E-marketing

Online marketingtechnieken om je online aanwezigheid te versterken en via internet je producten, diensten en bedrijf bij potentiële klanten en partners bekend te maken.

 

E-procurement

Een digitale manier om opdrachten bekend te maken en te plaatsen.

 

ERP
Enterprise resource planning

Een systeem om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verhogen: financiën, projectmanagement, relatiebeheer, bevoorrading, productie, levering, personeelsbeheer …

 

Exoskeleton

Een draagbare, externe structuur die de kracht van de mens versterkt. Het biedt bijvoorbeeld voldoende ondersteuning bij zware lasten, of het ondersteunt het lichaam bij bukken, duwen, trekken, voorover buigen, of vermindert de fysieke belasting …

 


I

internet of things

Netwerk van verschillende fysieke objecten die uitgerust zijn met sensoren en die niet alleen in staat zijn om te interageren met hun omgeving, maar ook om onderling of met andere toestellen te communiceren.

 


M

Machine Learning

Een type van artificiële intelligentie, met behulp van algoritmes en grote hoeveelheden data train je machines bepaalde taken uit te voeren.

 


O

Open data

Vrij beschikbare informatie, gegevens waartoe de toegang volledig openbaar en vrij van rechten is, evenals de exploitatie en het hergebruik ervan.

 


P

 

Projectportaal

Een virtuele online werkruimte, specifiek voor het beheer van bouwprojecten. De verschillende partners van het project kunnen er tijdens de verschillende fasen van het bouwproces op een beveiligde manier informatie delen.

 


 

S

Smartbril

Een intelligente of augmented reality bril voegt zelf visuele informatie toe aan het blikveld

 

Smart building

Duurzaam gebouw met een hoge energie-efficiëntie dat dankzij zijn ontwerp, zijn installaties en zijn geconnecteerde uitrustingen op doeltreffende wijze beheerd kan worden en een heleboel diensten biedt aan zijn gebruikers.

 

Smart district

Geheel van gebouwen dat berust op: • het efficiënte gebruik van energie dankzij slimme netwerken • het tot stand brengen van nieuwe mobiliteitsconcepten • het optimale gebruik van communicatietechnologieën.

 

Smart city

Slimme stad die in staat is om haar werking en infrastructuren te controleren en te optimaliseren dankzij gegevens die in real time gebruikt worden.

 

Social media

Online platformen zoals LinkedIn, Youtube, Facebook, Twitter, Instagrams, forums, blogs …

 


T

Track-and-trace

Toepassingen om – op elk moment – na te gaan waar mensen, voertuigen en machines zich bevinden. In de bouw verandert de werkplek voortdurend. Dankzij het Global Positioning System kunnen track-and-trace toepassingen gegevens registreren die gebruikt kunnen worden voor projectopvolging, nacalculatie en rendementscontrole. Track-and-trace kan gekoppeld worden

 


V

 

VR
Virtual Reality – virtuele realiteit

Virtuele werkelijkheid simuleert een omgeving via een computer om de gebruiker via diverse zintuigen te onderdompelen in een ervaring. Focus ligt vaak op beleving.

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

juni

z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30