Groeiambities bouwsector in de koelkast, bedrijven zien omzet en winst halveren in 2020

Groeiambities bouwsector in de koelkast, bedrijven zien omzet en winst halveren in 2020

Jaarlijks voeren Confederatie Bouw Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg naar aanleiding van het bouwverlof hun Bouwenquête uit. De bouwsector is één van de belangrijkste sterkhouders van onze economie. Hoe evolueert deze in 2020 en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat is de invloed van de coronacrisis? Voor het eerst werd er ook gepeild naar de bedrijvigheid tijdens het bouwverlof. Aan het woord zijn Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, en Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur van Confederatie Bouw Limburg.

De bouwsector blijft stabiel, zo blijk uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Het totaal aantal vergunningen in de bouwsector blijft constant op het niveau van vorige maand. De terugval in de nieuwbouw wordt volledig gecompenseerd door de expansie in de renovatiebouw. De trends in de nieuwbouw verlopen steiler dan dezelfde periode vorig jaar. De bouwsector neigt naar een stagnatie op een hoger niveau voor de tweede jaarhelft van 2020. We kunnen dus stellen dat de bouwsector de conjunctuur nog steeds positief ondersteunt, maar dat deze wel aan slagkracht dreigt te verliezen.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Confederatie Bouw Limburg: “De stijging van het aantal renovatievergunningen is goed nieuws voor Vlaanderen. Toch moet Vlaanderen nog een lange weg afleggen om tegen 2050 de klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor moeten nog miljoenen bestaande woningen gerenoveerd worden. Het renovatieritme zou tegen 2050 naar schatting minstens met een factor 5 tot 10 moeten toenemen voordat elke woning in Limburg voldoet aan de energienormen. Bovendien zijn de bouwvergunningen op dit moment geen goede indicator voor toekomstige bouwactiviteit, de recentste cijfers zeggen immers niets over de impact van de coronacrisis op de bouwsector Het gaat hier over vergunningen aangevraagd eind 2019 en begin 2020, die dan goedgekeurd werden in het eerste kwartaal van 2020. Daarbovenop komt dat iemand die een bouwvergunning krijgt, niet verplicht is om te bouwen. Afhankelijk van de economische omstandigheden kan een vergunninghouder de bouwplannen uitstellen.”

Orderboekjes kennen terugval op lange termijn, groeiambities krijgen flinke knauw

De voorbije jaren zagen we een verschuiving van de gevulde orderportefeuilles op middellange naar lange termijn. Door de coronacrisis zien we dat de bestelde orders op lange termijn afnemen met 8% ten opzichte van 2019. Waar in 2019 de bestellingen voor meer dan 6 maanden op 44,05% lagen, kennen deze voor 2020 een terugval tot 35,94%.

De voorbije jaren was de bouwsector ambitieus om extra mensen aan te werven, in 2019 was 40,51% dit van plan. In 2020 zien we de groeiambitie zakken tot 24,59% dus slechts 1 op de 4 is inmiddels nog van plan om bijkomend personeel te rekruteren. Sterker nog, 14,57% verwacht het met minder mensen te zullen doen terwijl dit in 2019 slechts bij 3,8% van de bedrijven de intentie was.

Ook het bouwverlof ondervond een impact van het coronavirus. Maar liefst 18% van de bedrijven die (deels) aan de slag bleven, deden dit om de achterstanden die werden opgelopen door de pandemie weg te werken.

Omzet en winst halveren in 2020

De omzet- en winstcijfers dalen hard door de coronacrisis. Terwijl in 2019 slechts 17,28% een omzetdaling verwachtte, ligt dit cijfer in 2020 op 38,71%. Daartegenover staat dat 61,73% een omzetstijging zag in 2019 tegenover 30,65% in 2020. Eveneens 30,65% ziet de omzet stagneren waar dit vorig jaar op 20.99% lag. De winsten dalen bij 47,54% van de bedrijven in 2020 waar dit in 2019 slechts bij 23,75% het geval was. Maar 21,35% ziet de winsten stijgen, terwijl dit vorig jaar nog 41,25% bedroeg.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Confederatie Bouw Limburg: “De bouw is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis: de activiteiten in de sector zullen met 10% dalen - en dan nog enkel op voorwaarde dat de tweede jaarhelft opnieuw goed verloopt - en de verkoop van nieuwbouw is met de helft gedaald. Confederatie Bouw Limburg is verbaasd dat de verschillende overheden vandaag geen specifieke maatregelen hebben genomen om de bouw vooruit te helpen. De beleidsmakers schieten zichzelf daarmee in eigen voet, want de helft van het zakencijfer van de bouw vloeit opnieuw naar de schatkist. Bij 7 op de 10 bouwbedrijven is het zakencijfer momenteel negatief en zonder ondersteunend beleid zal onze sector een stevige daling van de activiteit meemaken en in 2021 in een diepe crisis verzeilen.”

Geschikte arbeidskrachten blijft een knelpunt

Voor 60% van de bouwbedrijven blijft het problematisch om geschikte arbeidskrachten te vinden. Daarnaast zien we dat meer dan de helft van de bouwbedrijven (56,67%) zich zorgen maakt over de algemene economische groei ten gevolge van de pandemie. Daarnaast geven de respondenten aan dat haalbare loonkosten (33,33%), tijdige betalingen van klanten (23,33%), overheidsinvesteringen in infrastructuur (15%) en betaalbare grondstofprijzen (10%) de meest bepalende factoren zijn voor de groei van hun bouwbedrijven. De tijdige betalingen van klanten zien we als één van de snelst toenemende cijfers in negatieve zin. Waar het aantal laattijdige betalingen in 2019 slechts 12,66% bedroeg, steeg dit in 2020 tot 27,12%

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg: “Reeds in het begin van de coronacrisis riepen wij alle bedrijven en overheden op om facturen stipt te blijven betalen en zo andere ondernemingen niet in de problemen te brengen. Dat is niet meer dan solidariteit en verantwoordelijkheid, want deze crisis treft ons allemaal. Om deze klap op te vangen, roepen wij onze overheden op om hun investeringsgraad fors omhoog te trekken en infrastructuurprojecten bovenaan de agenda te plaatsen.”

Buitenlandse concurrentie blijft redelijk stabiel

Slechts 28,81 % van de respondenten verwacht opdrachten te verliezen aan buitenlandse concurrenten. Dat cijfer ligt in lijn met de 24,05% in 2019 terwijl dit in de jaren voordien opliep tot 45,20% in 2017. De top drie van concurrerende landen zijn Roemenië op één, gevolgd door Polen en Bulgarije.

Na een piek van 47,43% van onze ondernemingen die in 2019 beroep deden op het buitenland voor nieuwe arbeidskrachten, zakt dit terug naar 40% voor 2020. De redenen waarom men kiest voor buitenlandse werkkrachten zijn de krapte op de arbeidsmarkt (25%), de loonkost (8,33%) en de gunstige arbeidsattitude. 56,67% van onze ondernemingen geeft aan zich te richten op binnenlands personeel. Wie beroep doet op buitenlanders, kijkt vooral naar Oost- Europa (75%) en onze buurlanden (14,29%).

Limburgse bouwsector innoveert en investeert in duurzaamheid

71% van de bedrijven geeft aan met duurzaamheid bezig te zijn. 80% van de bouwbedrijven investeert in innovatie en transformatie. Wat we wel vaststellen, is dat 82% van deze bedrijven geen gebruik maakt van steunmaatregelen en subsidies omdat ze deze niet kennen (43%), het indienen van een dossier te complex vinden (26%) of niet in aanmerking komen (21%).

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg: “Bouwbedrijven zijn wel degelijk bezig met de toekomst en met duurzaamheid. Er blijkt echter een duidelijke mismatch te zijn tussen de steunmaatregelen vanuit de overheid en de implementatie op het terrein, alsook door het uitblijven van een duidelijk wetgevend kader en de moeilijkheid om vergunningen te bekomen. Wij roepen dan ook op om hier werk van te maken en willen onze leden-ondernemingen uiteraard begeleiden in deze transformatie.”

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

augustus

z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31