Mobiele woonunits: een waardevol woonalternatief of een ruimtelijke zorg?

Mobiele woonunits: een waardevol woonalternatief of een ruimtelijke zorg?

Kunnen mobiele woonunits betaalbare alternatieven zijn voor jonge starters, een toegevoegde waarde zijn voor mensen met een zorgbehoefte of zijn ze eerder een vlek in het landschap? De units kunnen op veel manieren bijdragen aan onze samenleving, maar zorgen vaak ook voor controverse.  

Onze Limburgse bouwondernemingen en gemeentebesturen krijgen steeds meer vragen rond nieuwe woonvormen, experimentele proefprojecten of innovatieve technieken waarbij gezocht wordt naar efficiënte en betaalbare manieren van wonen. Om de mogelijkheden op een rijtje te zetten, organiseerde de provincie Limburg samen met de Confederatie Bouw Limburg een webinar rond mobiele units.  

Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg: “De provincie Limburg is met haar vele bouwondernemers de bouwprovincie bij uitstek in Vlaanderen. Via innovatie in nieuwe woontypologieën kan Limburg een voortrekkersrol blijven spelen in de bouwsector. Onze sector heeft echter nood aan duidelijke regels, ook voor mobiele units. Via een duidelijk afwegingskader voor mobiele woonunits kan bijvoorbeeld een éénvormig kader gecreëerd worden voor alle lokale besturen. Zo ontstaat er rechtszekerheid.  En, wat ons betreft, mag het afwegingskader gerust veel innovatiever zijn dan het strakke keurslijf van de Vlaamse bouwregels. Uiteraard moet duurzaamheid voorop staan, maar enkel als we het zogenaamde silodenken durven loslaten, kunnen we - au fond – de Limburgse innovatie en de Limburgse bouwsector kracht bij zetten.“ 

Gedeputeerde Inge Moors: “De coronacrisis heeft de aandacht voor mobiele units in de tuin verscherpt: denk aan de isolatie van ouderen in woonzorgcentra of de opvang van kwetsbare jongeren met of zonder beperking. Maar er is ook het vele telewerk waarbij het niet altijd voor iedereen evident is om thuis te werken. De huidige crisis heeft de noodzaak aan een gedifferentieerd woonaanbod opnieuw aangetoond, uiteraard zonder afbreuk te willen doen aan de vele inspanningen van de medewerkers van de woonzorgcentra en Limburgse voorzieningen.”  

Het webinar behandelt vragen zoals ‘Kunnen mobiele woonunits in de tuin de druk op de woonzorgcentra helpen verlichten?’, ‘Kunnen ze een oplossing bieden voor beter en meer thuiswerk?’, ‘Kunnen kwaliteitsvolle units een meerwaarde zijn voor investeerders en de omgeving?’. De  maatschappelijke functie en de ruimtelijke inplanting van de mobiele woonunits in de tuin waren voor de coronacrisis uiteraard al voer voor debat. En de meningen zijn verdeeld. Hoe gaan onze Limburgse besturen hier mee om en wat zijn de do's-and-don'ts

Op www.limburg.be/mobielewoonunits kan je niet alleen de webinar herbekijken maar vind je ook een inspiratiebundel met een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden en de manieren waarop vandaag reeds een aantal Limburgse besturen met de materie omgaan. 

Gedeputeerde Inge Moors (CD&V): “Het webinar ‘Mobiele units in de tuin’ past in de uitrol van de Woonacademie. Deze academie is een nieuw initiatief waarmee de provincie concrete woonideeën en woonthema’s - die vandaag steeds vaker het traditionele wonen doorbreken - onder de aandacht wil brengen. Via inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland willen we kennis verstrekken en delen op het vlak van wonen.” 

De woonacademie benadert bovenlokale thema’s met een bovenlokale aanpak. Gedeputeerde Inge Moors: “Met de Woonacademie willen we als provincie een kennis- en expertisecentrum uitbouwen om de Limburgse woonactoren inhoudelijk te ondersteunen. Concrete vragen en problematieken die zich in meerdere gemeenten stellen, worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan de woon- en leefkwaliteit in verouderde wijken, de mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, de afwegingen die vergunningsverleners moeten maken bij het vergunnen van nieuwe woonvormen, zoals cohousing of het opdelen van te grote woningen of het tijdelijk plaatsen van een woonunit in de tuin. Via de woonacademie kunnen we leertrajecten opzetten zodat we op termijn werken aan een uniformer en innovatiever woonbeleid.” 

Schrijf je nu in voor de volgende webinars van de Woonacademie via goele.kerckhofs@confederatiebouw.be

  • 3 juli om 12u30: Wooncoöperatie: een model tussen kopen en huren
  • 4 september om 12u30: Wonen: een huis, een thuis

 

 

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

augustus

z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31