Voorzitters slaan handen in mekaar: “Heb begrip en betaal facturen”

Voorzitters slaan handen in mekaar: “Heb begrip en betaal facturen”

Voorzitters slaan handen in mekaar: “Heb begrip en betaal facturen”

Confederatie Bouw Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg benadrukken vier gulden regels om fair zaken te doen. De werkgeversorganisaties doen de gezamenlijke aanbevelingen omdat één op vijf Limburgse ondernemers liquiditeitsproblemen ervaart door vertraging op de betaling van facturen. “Deze crisis treft iedereen en het zal alleen met een gezamenlijke inspanning zijn dat we hieruit geraken. Daarom spreken we de Limburgse ondernemer aan om samen een Limburgs front te vormen tegen de economische gevolgen van deze crisis. Wij willen hier alvast het voorbeeld geven”, zeggen voorzitters Michel Vanderstraeten (Confederatie Bouw Limburg) en Karin Van De Velde (Voka – KvK Limburg).

Voka - KvK Limburg en de Confederatie Bouw Limburg vragen aan de Limburgse ondernemers om met gekende Limburgse eensgezindheid hier gehoor aan te geven. De crisis zorgt voor heel wat spanningen, ook tussen bedrijven onderling. Leveranciers slagen er niet altijd in om tijdig en correct te leveren. Klanten moeten vaak langer wachten op goederen en diensten en contractvoorwaarden kunnen spijtig genoeg niet altijd nageleefd worden. Uit de Voka-bevragingen blijkt bovendien dat één op vijf ondernemers liquiditeitsproblemen ervaart door vertraging op de betaling van facturen. Bovendien zal de crisis nog verder aanslepen.

Daarom roepen de werkgeversorganisaties op om als onderneming vier gulden regels te volgen:

1. Blijf presteren en opleveren aan elkaar, zelfs als het nu moeilijker is om termijnen en voorwaarden te respecteren.

2. Heb begrip voor elkaar. Kan je een prestatie of product pas later of niet opleveren, vraag dan begrip bij klanten en roep niet direct overmacht in. Breng zelf ook het nodige begrip op voor je leveranciers en beschouw een vertraging of kwaliteitsprobleem niet direct als een zware inbreuk op de contractuele voorwaarden.

3. Overleg met elkaar en zoek naar oplossingen. Kies niet onmiddellijk voor ingebrekestellingen of juridische procedures. Deze crisis heeft voor elke sector en ieder bedrijf situaties van overmacht gecreëerd en dat moeten we soms aanvaarden.

4. Blijf tijdig betalen aan elkaar. Ondernemingen zijn immers allemaal klant én leverancier van elkaar. Als iedereen zomaar zijn betalingen tijdelijk inhoudt, dan valt de economische en financiële ketting stil en dat is nefast voor iedereen.

Michel Vanderstraeten: “Deze crisis treft iedereen en het zal alleen met een gezamenlijke inspanning zijn dat we hieruit geraken. Daarom spreken we de Limburgse ondernemer aan, die wij kennen als fair, realistisch en geëngageerd, om samen met ons een Limburgs front tegen de economische gevolgen van deze ongeziene crisis te vormen.”

Karin Van De Velde: “Iedereen kan met de vuist op tafel slaan en leveranciers, onderaannemers en andere partners op de knieën dwingen met de contractvoorwaarden of juridische stappen. Of men kan de paraplu opentrekken en overmacht claimen als reden waarom bepaalde afspraken niet kunnen nagekomen worden. Het is maar zeer de vraag of we daarmee onze economie snel terug op de rails gaan krijgen. Het is veel constructiever om de dialoog aan te gaan en met een beetje onderling begrip naar constructieve oplossingen te zoeken. We zijn ervan overtuigd dat de Limburgse ondernemer oor heeft naar deze oproep.”

Samen, niet tegen elkaar

Vanzelfsprekend willen de Confederatie Bouw Limburg en Voka – KvK Limburg ook hun steentje bijdragen en bieden zij hun leden aan om samen met hen naar oplossingen voor concrete problemen te zoeken. “In deze moeilijke omstandigheden is fair zakendoen een must. Met respect voor elkaars rechten en plichten, maar zeker ook met het nodige begrip voor elkaars situatie. Alleen samen, en niet tegen elkaar, kunnen de ondernemingen deze crisis mee bestrijden. Daarom moeten we #samendoorgaan”, besluiten de voorzitters.

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

augustus

z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31