Onze diensten

Voor wat kan u bij ons terecht?

De Confederatie Bouw Limburg werd opgericht in 1919 als werkgeversorganisatie voor de bouwsector in de provincie Limburg en telt vandaag 1200 leden-bedrijven. De Confederatie Bouw Limburg heeft als doel de belangen van de werkgevers in de bouwsector te behartigen.

Tevens heeft zij als taak het lobby-werk bij de overheid, voorlichting inzake nieuwe reglementeringen, dienstverlening en verstrekking van opleidingen, evenals de promotie van de bouwsector in het algemeen.

Administratieve ondersteuning 

Elke ondernemer wordt voortdurend met een hoop papierwerk en administratieve rompslomp geconfronteerd. Een kleine vergetelheid kan soms nare gevolgen hebben. Confederatie Bouw Limburg staat u bij in dit vaak onoverzichtelijke kluwen. Wij nemen u desgewenst alles uit handen en zorgen ervoor dat uw dossiers snel en correct worden afgehandeld. Indien u dit wenst, komen wij u zelfs thuis bezoeken.

Wij zorgen voor:

 • Ondernemingsloket, KBO
 • Erkenningsprocedure als aannemer
 • Registratienummer
 • EG-verklaring 

Sociale ondersteuning 

Werkt u met personeel? Dat brengt heel wat extra werk en hoofdbrekers met zich mee. Het spreekt vanzelf dat u en uw personeel volledig in de regel moeten zijn met de wettelijke verplichtingen. foute beslissingen kunnen u niet alleen heel wat geld kosten, maar ook uw band met het personeel ernstig verstoren. Confederatie Bouw Limburg helpt u een soepel en vlot personeelsbeleid te voeren.

Zo compenseert onze Patronale Vereveningsdienst grotendeels uw kosten van het gewaarborgd week- en maandloon indien u een klein bouwbedrijf bent. Daarnaast controleren we voor u uw hoofd- of onderaannemer zodat u altijd in de regel bent met het zogenaamde artikel 30 bis.

Wij adviseren u daarnaast o.a. in verband met:

 • Aanwervingen
 • Afdankingen
 • Detachering van werknemers naar het buitenland
 • ziekteverlof van een werknemer
 • Inhoudingsplicht
 • Relatie met uw hoofdaannemer of onderaannemer
 • Samenwerking met buitenlandse bedrijven  

Patronale vereveningsdienst

Sinds augustus 1996 behoort de Patronale Vereveningsdienst tot één van de diensten van de Confederatie. Hier kan zich hiertoe kosteloos aansluiten. Op die manier kan u gebruik maken van de terugbetaling van gewaarborgd loon door het Fonds voor Bestaanszekerheid en ziekteperiodes van uw arbeiders.

Voorwaarde is dat deze terugbetaling voorbehouden is aan ondernemingen die belangrijkheidscodes 1 of 2 hebben, maw minder dan 10 werknemers in dienstverband. De R.S.Z. baseert zich voor deze code-toekenning op het aantal werknemers, ingeschreven op 30/6 van elk jaar. Het betreft alle ingeschreven werknemers, wat ook hun statuut is. Het recht op terugbetaling van gewaarborgd loon loopt dan vanaf 01/01 t/m 31/12 van het volgend jaar. 

De bekendmaking van een ziekteperiode gebeurt door een medisch attest, dat door de werkgever binnen de drie werkdagen aan de Patronale Vereveningsdienst wordt overgemaakt, te tellen vanaf de eerste dag afwezigheid van de arbeider.

Vestigingsvoorwaarden

Als ondernemer kan u niet zomaar een activiteit opstarten. U moet rekening houden met milieuvoorschriften, de veiligheidswetgeving en zoveel andere technische aspecten. Confederatie Bouw Limburg weet precies wat mag, hoe u uw onderneming in de regel kan stellen met de voorschriften en welke formaliteiten er moeten worden vervuld. 
Milieuvergunningen, bouwvergunningen, reglementeringen in verband met afval, ... wij kunnen u hierover adviseren.

Subsidies

U zou wel een financiële injectie kunnen gebruiken om uw plannen, projecten en opleidingen te realiseren? De financiële adviseurs van Confederatie Bouw Limburg geven u de juiste adviezen.

Opleiding en bijscholing 

Confederatie Bouw Limburg geeft u de kans om uw knowhow op te schroeven. Zo organiseren wij verschillende cursussen, opleidingen en bijscholingen die volledig op maat van de bouwondernemer zijn geschoeid. U blijft dus niet zitten met een theoretische basis, maar met een praktische kennis die u onmiddellijk in uw bedrijfsomgeving kan aanwenden.

Diverse management- en bediendeopleidingen 
Bouwgerichte opleidingen voor werknemers en werkzoekenden

Wij organiseren o.a. de volgende opleidingen

 • Computeropleidingen
 • Internet
 • Calculatie
 • Planning
 • Communicatievaardigheden
 • VCA-infosessies

Bij technische bouwproblemen geven wij u graag de nodige adviezen.

Grondbank

Waar naartoe met afgegraven en licht vervuilde grond? Wij geven raad. 

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

mei

z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31