Brandwerende deuren

Het volgen van deze cursus is één van de voorwaarden om erkend te worden als gecertificeerd plaatser van brandwerende deuren. De certificatie is niet wettelijk verplicht. Het kan wel expliciet geëist worden door de opdrachtgever/bouwheer (bv. via het advies van de lokale brandweerdienst).

Het programma wordt regelmatig aangepast, rekening houdend met de evolutie van de techniek. Tijdens de opleiding worden eveneens de procedures in verband met de certificatie door een ISIB-instructeur toegelicht. Het volgen van de 4 namiddagen is verplicht. Na de opleiding volgt een praktisch examen bij het WTCB in Limelette.

DOELGROEP 

Schrijnwerkers, zaakvoerders en arbeiders werkzaam in renovatie die instaan voor het plaatsen van binnenschrijnwerk.

PROGRAMMA

Het opleidingsprogramma van de plaatsers omvat volgende onderdelen: 

  • algemene begrippen in verband met brand en brandvorming in gebouwen: reglementaire bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot brandwerende deuren en de plaatsing
  • elementaire materiaaleigenschappen in verband met brandweerstand
  • principes van de testmethode en van de klassering voor brandweerstand
  • detailstudie van de bestaande goedkeuringsdocumenten
  • plaatsing van RF-deuren

Tijdens de 1ste sessie worden praktische afspraken gemaakt omtrent het afnemen van de praktische proef die bestaat uit 2 delen:

  • deel 1: verifieert het correcte lezen en begrijpen van de Benor/Atg goedkeuring en de algemene basiskennis die hiervoor nodig is en deel uitmaakt van de opleiding
  • deel 2: omvat de verificatie van een geplaatste brandwerende deur aan de hand van een checklist

De proeven worden afgenomen door een ISIB-examinator in het WTCB te Limelette en door hen geëvalueerd.

Certificatie plaatser brandwerende deuren (via ISIB)

Na het volgen van de volledige opleiding (4 sessies) en het slagen in de praktische proef, kan bij ISIB een certificatie aangevraagd worden. Als zelfstandige moet u bewijzen dat u voldoet aan het KB van 27/04/1999 tot bepaling van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige  beroepswerkzaamheden die behoren tot de intersectorale categorie van de bouw, waarvoor in de sectorale beroepsbekwaamheid als beroepsactiviteit de plaatsing van deuren is voorzien. Als werknemer moet u beschikken over een getuigschrift of diploma uit technisch of beroepsonderwijs waar de plaatsing van deuren in de opleiding is opgenomen of een verklaring van de werkgever waarin een praktijkervaring van minstens 1 jaar in het plaatsen van deuren wordt aangetoond.

PRAKTISCH

duur: 4 halve dagen

uren: van 13u00 tot 16u00

locatie: Confederatie Bouw Limburg, Diepenbeek

PRIJS

Leden betalen 306 euro, niet-leden 465 euro. Prijzen zijn exclusief btw.

We aanvaarden betalingen via de KMO portefeuille. Deze opleiding is niet gratis voor bedienden PC200

INSCHRIJVEN

Wenst u meerder personen tegelijkertijd in te schrijven voor deze opleiding? Vraag het meervoudig inschrijvingsformulier aan lore.bollen@confederatiebouw.be.

Opgepast, het aantal plaatsen zijn beperkt !! Bij onvoldoende inschrijvingen kan een sessie geannuleerd worden.

SUBSIDIES

Tussenkomst voor arbeiders PC124

Constructiv komt tussen in de opleidingskost en de loonkost voor arbeiders. Bij inschrijving vraagt Confederatie Bouw de tussenkomst voor u aan bij Constructiv, u hoeft zelf niets te ondernemen.

Tussenkomst tijdens de werkuren

Tussenkomst buiten de werkuren:

Winteropleidingen

Tussen 1 december en 31 maart kan u voor uw arbeiders PC 124 beroep doen op het voordelig winteropleidingssysteem. Dit systeem houdt in dat uw werknemers werkloos worden gesteld wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden). Als werkgever hoeft u zo geen loonkosten te betalen en de arbeider ontvangt naast de werkloosheidsuitkering nog een opleidingspremie van Constructiv.


Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit Confederatie Bouw Limburg een erkenning voor de KMO-portefeuille. In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet via de BTW. Ons erkenningsnummer DV.O 109625.

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

augustus

z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31