Kostprijsberekening : volledig traject (5 modules)

"Je weet dat ik na de cursus kostprijsberekening ondertussen Mike al 2x heb gehad. Echt grandioos en leerrijk. Ik kan het enkel maar elke aannemer aanbevelen! "

U wil goeie beslissingen nemen, dus heeft u getrouwe informatie nodig. Om over goede managementinformatie te beschikken is het vooreerst van essentieel belang een zicht te hebben op de reële kostprijs van de verschillende afdelingen en diensten die binnen het bedrijf worden aangeboden.

Belangrijker nog is het om inzicht te hebben in de structuur van die kostprijs in uw organisatie. Enkel op basis van dergelijke informatie kunnen vereiste én verantwoorde bijsturingen worden doorgevoerd.

Door de kostprijs van producten en diensten te bepalen, wordt deze kostprijs in al zijn aspecten ontrafeld en wordt de organisatie van uw bedrijf in kaart gebracht. De kostprijsberekening levert bijgevolg een schat aan informatie op, die een belangrijke ondersteuning biedt voor alle beslissingen waarbij kosteninformatie een doorslaggevende rol kan spelen.

DOELGROEP

Alle bedienden uit de bouwsector en studiebureaus. Geen specifieke voorkennis vereist.

PROGRAMMA

Gedetailleerde bespreking van de samenstellende onderdelen en bepalende fasen in het bouwproces. Zo trachten we in dit seminarie adhv concrete informatie een inzicht te geven in de samenstellende onderdelen of componenten van een aanbiedingsprijs.

Module 1 : voorbereiding van de kostprijsberekening

 • doelstelling kostprijsberekening en calculator
 • winst en omzet: wat en hoe
 • theoretische benadering van de kostenelementen
 • bepalen van een uurloon (eenvoudig)
 • hoe kan men de kostenelementen die in heel wat projecten voorkomen vastleggen in een bibliotheek
 • hoe kan men de tijdnormen, materiaal- , onderaanneming- en machinekosten definiëren en coderen
 • budgettering en beheer van de verschillende algemene kosten

Module 2 : Offerte en werkvoorbereiding

 • specifieke bouwplaatskosten (theorie als praktijk)
 • de meetstaat
 • opstellen van de werkvoorbereiding
 • maken van een kostprijsberekening met behulp van C PRO©


Module 3 : Vorderingsstaten en nacalculatie

 • nacalculatie algemeen
 • uur-, materiaal-, onderaannemer en machineregistraties
 • controle van de kostprijs tijdens de uitvoering
 • in functie van registraties per bewerking over een periode of gecumuleerd over meerdere periodes en geëxtrapoleerd de nacalculatie opstellen van de directe kosten van een project (case!)
 • de prijsherzieningsformule praktisch


Module 4 : Bepalen van een uurloon

 • kostprijs van een uurloon
 • de cao
 • de sociale lasten
 • regielonen
 • tijdnormen
 • verplaatsingsvergoeding en mobiliteitspremie
 • identificeren, indelen en budgetteren van de algemene kosten
 • bepalen van een algemene kosten uurtoeslag
 • bepalen van een algemene kosten percentage
 • bepalen van een uurtoeslag winst
 • bepalen van een toeslag percentage winst.

Module 5 : Uitdieping van de directe kosten & optimalisatie van de kostprijsberekening i.f.v. uw orderportefeuille

 • Uitdieping van de directe kosten
  • Bepalen van een materiaalkost en materiaalhoeveelheden (uitgebreid)
  • Bepalen van een materieelkost (eenvoudig en uitgebreid)
  • Bepalen van een materieelkost volgens de CMK
  • Het vergelijken van prijsofferten van OA
 • Optimalisatie van de kostprijsberekening i.f.v. uw orderportefeuille
  • Uitwerken en oplossen van een praktische case
  • inzicht in de structuur van de kostprijs en dynamiseren van de prijsberekening i.f.v. het orderboekje

PRAKTISCH

Dit is modulair traject van 5 avonden, er kan enkel voor het volledig traject ingeschreven worden.

Uren: van 17u30 tot 21u30.

PRIJS

Dankzij CEVORA is deze opleiding GRATIS voor bedienden PC 200. Bedrijfsleiders (met zelfstandig statuut) kunnen ook gratis deelnemen, op voorwaarde dat:

 • ze tegelijkertijd ten minste één bediende inschrijven voor dezelfde of een andere Cevora-training
 • én het bedrijf een opleidingsplan heeft ingediend bij het Sociaal Fonds in het kader van de sectorale CAO

Leden betalen 490 euro en niet-leden 637 euro, prijzen exclusief btw. We aanvaarden betalingen via de KMO portefeuille.

INSCHRIJVEN

Wenst u meerder personen tegelijkertijd in te schrijven voor deze opleiding? Vraag het meervoudig inschrijvingsformulier aan lore.bollen@confederatiebouw.be.

Opgepast, het aantal plaatsen zijn beperkt !! Bij onvoldoende inschrijvingen kan een sessie geannuleerd worden.

SUBSIDIES

Tussenkomst voor arbeiders PC124

Constructiv komt tussen in de opleidingskost en de loonkost voor arbeiders. Bij inschrijving vraagt Confederatie Bouw de tussenkomst voor u aan bij Constructiv, u hoeft zelf niets te ondernemen.

Tussenkomst tijdens de werkuren

Tussenkomst buiten de werkuren:

Winteropleidingen

Tussen 1 december en 31 maart kan u voor uw arbeiders PC 124 beroep doen op het voordelig winteropleidingssysteem. Dit systeem houdt in dat uw werknemers werkloos worden gesteld wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden). Als werkgever hoeft u zo geen loonkosten te betalen en de arbeider ontvangt naast de werkloosheidsuitkering nog een opleidingspremie van Constructiv.


Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit Confederatie Bouw Limburg een erkenning voor de KMO-portefeuille. In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet via de BTW. Ons erkenningsnummer DV.O 109625.

cevora

Veel opleidingen kunnen kosteloos worden gevolgd door bedienden PC 200. Na inschrijving doen wij het nodige zodat de opleiding gratis kan doorgaan via Cevora, hiervoor dient u zelf niets te ondernemen.

TIP

Ook de zaakvoerder kan gratis deelnemen aan een Cevora-erkende opleiding, op voorwaarde dat het bedrijf een opleidingsplan heeft geregistreerd bij het ANPCB en er minstens 1 bediende wordt ingeschreven voor de opleiding.

 • De Cevora-tussenkomst is niet van toepassing voor interim bedienden
 • De eventuele examenkost (vb. in geval van VCA) blijft ten laste van het bedrijf
 • Niet alle opleidingen kunnen via Cevora gratis aangeboden worden voor bedienden PC 200
 • Neem voor meer inlichtingen contact op met de dienst opleidingen.

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

juni

z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30