Opleiding Tracimat deskundige

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren, van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval. De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan dat voorafgaandelijk aan de werken wordt opgemaakt door een deskundige. Die deskundige is steeds een neutrale partij onafhankelijk van de sloper. Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken, is het doorlopen van deze tweedaagse opleiding inclusief het slagen voor het bijhorende examen. Andere vereisten zijn relevant aantoonbare ervaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief risico met asbest) met een waarborg van minimaal 1 miljoen euro.

Programma

Dag 1

• wetgevend kader: welke wetgevingen zijn van toepassing?

• Tracimat – ketenzorgsysteem voor bouw- en sloopafval

 • Traceerbaarheidsprocedure en procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag nader toegelicht.
 • Toelichting rond werking Tracimat en stand van zaken.
 • Rol van de deskundige in het ketenzorgsysteem.

• Tracimat bij infrastructuurwerken

 • Opmaak van een sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken en de verdere traceerbaarheidsprocedure toegelicht.
 • Voorbereidend onderzoek: Welke materialen te verwachten? Welke bronnen dien je te raadplegen?
 • Kernboringen doorheende verharding en hoe deze te interpreteren?
 • Welke gevaarlijke afvalstoffen kunnen verwacht worden?

• sloopinventarisatie

 • Inventarisatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen: hoe pak je dit aan? Hoe bereid je je plaatsbezoek voor? Welke materialen kan je verwachten in een gebouw?
 • Welke gevaarlijke afvalstoffen kunnen er voorkomen? Hoe rapporteer je? Ook het aspect veiligheid en gezondheid komt hierbij aan bod.

• asbest(herkenning)

 • In welke materialen/toepassingen kan asbest voorkomen? Waar kan je deze toepassingen in een gebouw verwachten?
 • Asbestinventarisatie en staalname – wanneer en hoe, maatregelen naar veiligheid en gezondheid?
 • Tracimat codering asbesttoepassingen: een driedelige code.

Dag 2

• asbestverwijdering: een overzicht van de asbestverwijdermethodes

• sloop van een gebouw

 • Wat wordt verstaan onder selectieve sloop? Hoe gaat men bij een sloop te werk: fasering, technieken…

• afsluitende vragenronde

• examen

Vereisten

Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken, is het doorlopen van deze

tweedaagse opleiding inclusief het slagen voor het bijhorende examen.

Andere vereisten zijn relevant aantoonbare ervaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief

risico met asbest) met een waarborg van minimaal 1 miljoen euro.

Praktisch:

- Locatie: Wetenschapspark 33, 3590 Diepenbeek

- Uren: 09.00-17.00

- Kostprijs leden: 450 euro, niet-leden 495 euro excl BTW

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

juni

z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30